Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

O nas

Stowarzyszenie Krav Maga Polska powstało w 2001 r. z inicjatywy Włodzimierza Kopcia i Piotra Tarnawskiego. Od początku istnienia głównym celem organizacji było szerzenie wiedzy i umiejętności związanych z systemem Krav Maga w oparciu o założenia twórcy systemu – Imiego Lichtenfelda.
Z czasem Stowarzyszenie Krav Maga Polska zostało jedynym i oficjalnym przedstawicielem Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb (FEKM – największej organizacji Krav Maga na świecie) utrzymując ten status do dnia dzisiejszego.
Członkowie Stowarzyszenia Krav Maga Polska, w swoich codziennych działaniach, kierują się poniższym kodeksem moralnym:

Jako członek Stowarzyszenia Krav Maga Polska zobowiązuję się do:

 1. Kierowania się w swoim postępowaniu zasadami:
  • Uczciwości
  • Opanowania
  • Skromności
 2. Respektowania postanowień statutowych i wewnętrznych Stowarzyszenia Krav Maga Polska.
 3. Okazywania szacunku instruktorom i innym uczestnikom zajęć.
 4. Używania technik Krav Maga wyłącznie w czasie treningów lub w samoobronie.
 5. Przyczyniania się do tworzenia atmosfery przyjaźni, szczerości i życzliwości.

Poniżej znajdziesz dokumentację potwierdzającą status prawny Stowarzyszenia, a także delegację do reprezentowania FEKM w Polsce.

Ze względu na przynależność do elity KRAV MAGA / Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska, które jest jedynym reprezentantem Europejskiej Federacji KRAV MAGA w naszym kraju, wszyscy uczestnicy naszych zajęć wnoszą raz na rok opłatę – składkę członkowską. Wysokość składki wynosi 150 zł.

Dane do przelewu to:

Stowarzyszenie KRAV MAGA Polska ul. Nagietkowa 1, 60-175 Poznań
Nr konta: 69 1020 4027 0000 1802 0389 9069
Tytuł wpłaty:
„składka członkowska, imię nazwisko, nazwa sekcji – u kogo trenujesz”

Wpłacona składka ważna jest rok. Z tej składki równowartość 15 Euro co roku jest przekazywane do Europejskiej Federacji KRAV MAGA jako opłata członkowska zrzeszająca nas (naszych członków) w Europejskiej Federacji. Pozostała kwota składki członkowskiej oraz przekazywane darowizny są przeznaczone na działalność statutową naszej organizacji w kraju.
Członkostwo i opłacenie składki daje Ci możliwość treningu w certyfikowanych przez Europejską Federację KRAV MAGA sekcjach/ośrodkach. Nasi instruktorzy gwarantują bezpieczeństwo i odpowiedni poziom KRAV MAGA według wysokich standardów największej organizacji KRAV MAGA na świecie. Przynależność Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska do tak elitarnego grona świadczy o najwyższych kwalifikacjach naszych instruktorów, które co rok są weryfikowane w trakcie kursów i szkoleń obowiązkowych, organizowanych przez FEKM i SKMP. Fakt współpracy z FEKM daje każdemu naszemu członkowi możliwość rozwoju i poznawania wspaniałych ludzi z wielu krajów.
Ponadto jako członek Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska:

 • otrzymujesz zniżki na ogólnopolskie staże, seminaria i obozy organizowane przez SKMP,
 • zniżki i możliwość udziału w międzynarodowych szkoleniach KRAV MAGA organizowanych w całej Europie przez FEKM,
 • masz możliwość przystąpienia do egzaminów na pasy,
 • masz możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora KRAV MAGA w Europejskiej Federacji,
 • wspierasz rozwój Stowarzyszenia, a tym samym siebie.

 

 

Jeśli zgadzasz się naszymi wartościami, akceptujesz i popierasz Nasz kodeks moralny i chciałbyś zostać członkiem Stowarzyszenia Krav Maga Polska wystarczy kilka prostych kroków:

 1. Wypełnij i podpisz deklarację członkowską – możesz ją pobrać tutaj .
 2. Przekaż wypełnione oświadczenie wraz ze zdjęciem (format 3,5 x 4,5 cm) swojemu Instruktorowi.
 3. Dokonaj wpłaty składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia.