Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Krav Maga

„Krav Maga” z hebrajskiego oznacza „walkę w bliskim kontakcie”. Możemy wydzielić jej dwie zasadnicze składowe:

Samoobrona – to podstawa Krav Maga. Obejmuje wiele technik mających na celu umożliwienie osobom, które je znają, obronić się przed atakiem, zminimalizować obrażenia i pokonać napastnika. Ta część Krav Maga składa się z ruchów umożliwiających obronę przed najróżniejszą formą ataków napastnika (uzbrojonego lub nie) w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej itp.

Walka wręcz – to bardziej zaawansowany etap Krav Maga. Uczy jak zneutralizować przeciwnika szybko i skutecznie. Łączy w sobie elementy związane z rzeczywistą walką takie jak: taktyka, zwody, uniki, łączenie różnych ataków, psychologiczne aspekty walki itp. Elementy te są rozwijane w trakcie ćwiczeń, które pozwalają uzyskać zdolność zachowania kontroli w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Dlaczego warto trenować Krav Maga?

Krav Maga powstała w konsekwencji wydarzeń historycznych – miała umożliwić młodym Żydom w Czechosłowacji obronę przed agresją działających tam faszystowskich i antysemickich gangów.
Krav Maga dziś w Polsce na szczęście nie musi być trenowana tylko do walki o przetrwanie, bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. To niesamowity komfort, którego wielu z nas nie dostrzega, przez co nie szanuje. Dziś Krav Maga w Stowarzyszeniu KRAV MAGA Polska to BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, WYPOCZYNEK – to znakomity TRENING FUNKCJONALNY, Budujemy w sobie potencjał do dobrego spokojnego funkcjonowania w środowisku nas otaczającym. To jest właśnie wartość Krav Maga: PASJA, ZAWÓD, SPOSÓB NA ŻYCIE, DROGA. Dla osób, które przychodzą do naszych sekcji to znakomita forma rozwoju nieograniczonego i samorealizacji, to znakomita atmosfera życzliwości i przyjaźni ludzi prawdziwych, którzy ją tworzą. Ludzi, którzy lubią tak spędzać czas, nie siedząc w domu przed telewizorem i biernie obserwując otaczający nas świat, oczami kamery jakiegoś korespondenta – dziennikarza. Nie przed komputerem – smartfonem szukając gdzieś daleko przyjaciół, często iluzorycznych i fikcyjnych – wirtualnych. Na naszych zajęciach są ludzie „prawdziwi”, potrafią dotknąć i przewrócić nie na niby, nawet czasem sponiewierać, ale też potrafią podnieść Cię, nie tylko na duchu i nie tylko dobrym słowem, potrafią przytulić, pocieszyć i to jest to, czego dziś trochę brakuje w tym wirtualnym, szybkim świecie.
Treningi są skonstruowane w sposób kompleksowy, aby budować w uczestnikach zajęć siłę, wytrzymałość i elastyczność ciała oraz poczucie własnej wartości. To wszystko czyni Krav Maga systemem wszechstronnym zarówno w samoobronie, jak i życiu codziennym. Krav Maga to też podróże, nowe miejsca, ciekawi wspaniali ludzie z wielu krajów, bo trzeba przyznać, że organizacja, którą wspólnie tworzymy w Europie od dwudziestu lat daje takie możliwości. To największa federacja Krav Maga na świecie pod względem ilości zarejestrowanych członków.

…mają ogromne znaczenie w samoobronie. W większości przypadków mało jest czasu na reakcję, a dystans, który mamy do dyspozycji, jest bardzo krótki. Dlatego Krav Maga opiera się na prostych, krótkich i mało męczących ruchach. Po pierwsze, pozwalają one oszczędzić maksymalną ilość energii w trakcie walki. Po drugie, prosty i krótki ruch jest szybszy, co ma szczególne znaczenie przy pracy w krótkim dystansie.

Krav Maga sama w sobie nie ma ograniczeń w postaci reguł. Uważa się, że w Krav Maga skuteczność jest ważniejsza niż estetyka. W trakcie treningów staramy się szkolić dobrych praktyków, którzy skorzystają ze swoich umiejętności wyłącznie wtedy kiedy będzie to konieczne.
Jednakże w procesie nauczania obowiązują zasady bezpieczeństwa, które pozwalają osobom praktykującym ten system w pełni zaangażować się w naukę, poznać tajniki wszystkich ruchów i ataków oraz osiągnąć wysoki poziom, ograniczając do minimum zagrożenie wobec innych uczestników zajęć. Podczas zajęć każdy uczestnik ubrany jest w strój treningowy specyficzny dla naszej organizacji oraz sprzęt ochronny taki jak suspensoria, ochraniacze piszczeli, ochraniacze zębów.

W FEKM/SKMP poziom zaawansowania reprezentowany jest w postaci stopni szkoleniowych.
Opanowanie każdego z nich wymaga odpowiedniej ilości pracy i czasu, i weryfikowane jest wymagającym, praktycznym egzaminem.

Każdy z nas ma prawo się bronić. Jednak aby obrona konieczna była uzasadniona musi być ona podjęta wobec zamachu, który jest bezprawny, bezpośredni i rzeczywisty. Prawo do obrony jest jednym z podstawowych praw podmiotowych człowieka, a w Polsce gwarantuje je nam obowiązujący od 1997 roku Kodeks Karny.

Art. 25 Kodeksu Karnego („Obrona konieczna”) mówi:
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Jak mawiali rzymianie: „Vim vi repellere licet.” (łac. „Siłę wolno odeprzeć siłą”). Należy jednak pamiętać, że kontynuowanie kontrataku w momencie uzyskania przewagi, poddania bądź ucieczki napastnika określane jest mianem przekroczenia granicy obrony koniecznej.

Na naszych szkoleniach dowiesz się jak obronić siebie, swoich bliskich bądź mienie w sposób skuteczny, nie wchodząc w konflikt z prawem. Nasi Instruktorzy to często osoby z olbrzymim doświadczeniem pracy w resortach mundurowych takich jak Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Służba Więzienna i inne formacje resortów MSWiA.

Historia Krav Maga w Europie zaczęła się w 1987 r., kiedy to Richard Douieb oddelegowany przez Imiego Lichtenfelda do propagowania Krav Maga w Europie otworzył pierwszą szkołę Krav Maga we Francji. Z czasem popularność systemu rosła. W 1997 r. z inicjatywy Richarda Douieba powstała Europejska Federacja Krav Maga, która wzmocniła ideę szerzenia Krav Maga w całej Europie – dziś organizacja ta jest największą na świecie pod względem ilości aktywnych członków, których liczba
przekroczyła 20 tysięcy.
W 1995 r. Richard Douieb przyjechał do Polski by poprowadzić pierwsze w Polsce zajęcia Krav Maga.
W wyniku tego wydarzenia w 1996 r. rozpoczęły się systematyczne szkolenia Krav Maga w Polsce, które pozwoliły na uzyskanie pierwszej kadry instruktorskiej.
W zajęciach tych brali udział Włodzimierz Kopeć i Piotr Tarnawski, którzy w 2001 r. zakładają Stowarzyszenie Krav Maga Polska. W 2002 r. Stowarzyszenie zostaje jedynym oficjalnym przedstawicielem Europejskiej Federacji Krav Maga w Polsce.
W 2003 r. Piotr Tarnawski i Włodzimierz Kopeć uzyskują pierwszy w Polsce czarny pas Krav Maga w stopniu 1 Darga – zaczyna się dynamiczny rozwój Krav Maga w naszym kraju, do którego w dużym stopniu przyczyniają się działania Stowarzyszenia Krav Maga Polska.

Imi urodził się w 1910 roku w Bratysławie, w Czechosłowacji. Od najmłodszych lat trenował różne sporty: gimnastykę, pływanie oraz boks i zapasy. Jako młody chłopak wygrywał liczne zawody w zapasach i był uważany za najlepszego zapaśnika w Europie. Jednocześnie zajmował się akrobatyką i uczył gimnastyki jeden z najlepszych zespołów teatralnych w Czechosłowacji.
W raz z rozwojem faszyzmu i antysemityzmu w Europie Imi musiał bronić się przed agresorami inicjującymi bójki i napaści na żydów. Dlatego zorganizował grupę młodych Żydów – bokserów, zapaśników i kulturystów, z którymi starał się bronić dzielnice żydowskie przed gangami antysemickimi. Te sytuacje pomogły mu skonfrontować doświadczenia związane ze sztukami walki i zawodami z prawdziwym zagrożeniem na ulicy. Stworzył wtedy pierwsze zasady Krav Maga:

  • Korzystaj z naturalnych odruchów ciała
  • Atakuj i broń się jednocześnie
  • Jak najszybciej wychodź z kryzysu po uderzeniu

W 1940 roku z powodu prześladowań postanowił uciec z Francji do Izraela statkiem z imigrantami, który wkrótce uległ wypadkowi i nie dotarł do celu. Imiego i jego kompanów wyłowiła załoga statku armii brytyjskiej. W taki sposób Imi został wcielony do szeregów armii, z którą walczył na Bliskim wschodzie przez osiemnaście miesięcy do momentu uzyskania pozwolenia na wyjazd do Izraela. Tam został natychmiast przyjęty do armii z powodu swojej umiejętności walki wręcz.
W 1948 r. wraz z narodzinami państwa Izrael i IDF (Siły Obronne Izraela) , Imi został głównym instruktorem treningu fizycznego i Krav Maga dla armii. Przez dwadzieścia lat służył w IDF, udoskonalając i rozwijając swoją unikalną metodę samoobrony.
Imi osobiście szkolił najlepszych wojowników w elitarnych jednostkach Izraela i trenował wiele pokoleń instruktorów Krav Maga, zdobywając uznanie od najwyższych rang w armii.
W 1964 roku, po przejściu na emeryturę z IDF, Imi zaczął dostosowywać Krav Maga do wymogów cywilnych. Dostosował metodę tak, by pasowała do wszystkich: mężczyzn i kobiet, młodych ludzi i dorosłych – wszystkich, którzy mogą potrzebować przetrwać atak z minimalnym poziomem ryzyka i obrażeń.

Aby rozpowszechnić swoją metodę, Imi założył dwa ośrodki szkoleniowe, jeden w Tel Awiwie, a drugi w Netanya, mieście, w którym mieszkał, które stało się punktem centralnym dla praktykujących Krav Maga. Zaadoptował system pasów, aby nadać Krav Maga strukturę i zapewnić szybki, bezpieczny postęp dla uczniów. W tym czasie Imi nadal służył jako konsultant i instruktor Krav Maga dla IDF i innych sił bezpieczeństwa.
W 1972 roku w Instytucie Wingate rozpoczął się pierwszy kurs dla instruktorów dla cywilów. Metoda rozprzestrzeniła się wówczas wśród wielu cywilów.
W 1978 r. Imi stworzył Stowarzyszenie Krav Maga, aby rozpowszechnić tę metodę i przekazać jej wartości. Pozostał jego przewodniczącym do końca życia.
W 1981 roku Krav Maga zaczął się rozwijać na całym świecie. Do dnia śmierci Imi kontynuował rozwój zarówno technik, jak i koncepcji Krav Maga. Nadzorował osobiście ludzi z najwyższymi stopniami Krav Maga i spędzał czas z instruktorami. Imi sprawdzał postępy i sukcesy swoich uczniów, urzekając ich wyjątkową osobowością i silnym poczuciem humoru oraz przekazując im swoją wiedzę i opinie.
W dniu 8 stycznia 1998 r. Imi zmarł w wieku 87 lat; jego umysł pozostał silny nawet w swoich ostatnich chwilach.
System Krav Maga opracowany przez Imiego Lichtenfelda opiera się na wartościach moralnych, które podkreślają wagę uczciwości, pokory i szacunku dla innych.