Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Nauczanie

Uczestnik zajęć


Krav Maga ze względu na swoją specyfikę pozwala rozpocząć jej naukę każdemu – bez względu na wiek, płeć, kondycję czy doświadczenie w sportach lub systemach walki. Treningi w sekcjach Stowarzyszenia Krav Maga Polska organizowane są w sposób dostosowany do możliwości ich uczestników.
Każdy adept ma możliwość wykreowania swojej drogi w nauczaniu, samemu decydując jak bardzo się zaangażuje. Droga ta może prowadzić przez stopnie uczniowskie po stopnie mistrzowskie, od praktyka aż po instruktora Krav Maga.
Ponieważ Krav Maga jest systemem uniwersalnym zajęcia obejmują naukę technik samoobrony i walki wręcz zawartych w programie technicznym FEKM/SKMP, ale także ćwiczenia kondycyjne, siłowe oraz elementy ćwiczeń z zakresu mobilności i gibkości ciała. W ramach realizowanych zajęć nieraz spotkać się z treningami pokazowymi, prowadzonym przez Instruktorów innych systemów i sztuk walk, które wzbogacają naszą wiedzę nt. technik możliwych do wykorzystania w samoobronie.
Grupa na treningu Krav Maga często jest mieszana zarówno pod względem płci, jaki i zaawansowania czy kondycji i siły fizycznej. Pozwala to na bardziej realistyczne odwzorowanie sytuacji, które symulowane są w trakcie treningów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i zobaczy, że trening daje możliwość rozwoju na takim poziomie i warunkach jakie przede wszystkim sami sobie ustalimy. Nasi adepci kierują się zasadami szacunku i uprzejmości wobec współćwiczących. W naszych sekcjach każdy poda Ci pomocną dłoń, zwłaszcza jeśli jego doświadczenie jest większe od Twojego.
Istotnym aspektem naszych treningów jest bezpieczeństwo ich uczestników. W związku z tym w trakcie zajęć wykorzystywany jest sprzęt ochronny specyficzny dla tego typu zajęć:

Pomimo tego, że Krav Maga obejmuje obronę w każdych warunkach, zarówno otoczenia jak i ubioru, to ze względu na działanie w organizacji oraz wygodę i swobodę ruchów podczas treningów obowiązuje nas oficjalny strój treningowy.

W celu umożliwienia naszym Kursantom i Instruktorom stałego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności Stowarzyszenie Krav Maga Polska organizuje cykliczne obozy i szkolenia z zakresu technik Krav Maga oraz zagadnień powiązanych z treningami tego systemu. Są one dostępne także dla osób spoza Stowarzyszenia – jesteśmy otwarci na każdego, kto chce poznać i zgłębić filozofię Krav Maga.
Poza regularnymi treningami w sekcjach nasi Instruktorzy Stowarzyszenia, w ramach organizowanych dodatkowych kursów, szkolą cywili oraz służby mundurowe z systemu Krav Maga. Szkolenia te obejmują zarówno podstawy technik samoobrony jak również zaawansowane techniki, które można wykorzystać np. w pracy zawodowej.
Stowarzyszenie Krav Maga Polska na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej opracowało, wdrożyło i prowadzi szkolenia z programu walki w bliskim kontakcie dla żołnierzy sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w planowanych kursach, stażach i obozach – szczegóły w zakładce OBOZY I SZKOLENIA. Jeśli nie jesteś przekonany czy Krav Maga jest dla Ciebie – zapraszamy na pierwszy darmowy trening w dowolnej sekcji SKMP.

Instruktor

Nauczanie Krav Maga wymaga od Instruktora jej dogłębnego poznania. Przede wszystkim osoba kandydująca na Instruktora musi wykazać się teoretyczną i praktyczną znajomością programu technicznego FEKM/SKMP, który definiuje system Krav Maga. Równie istotne jest, aby kandydat na Instruktora posiadał umiejętności, które pozwolą mu na przekazywanie jego wiedzy w najlepszy możliwy sposób. Dobra reputacja wielu naszych sekcji opiera się właśnie na takich osobach.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Krav Maga Polska, w oparciu o zasady Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb określiła ścieżkę, jaką musi przejść każdy z kandydatów na instruktora. W zależności od poziomu zaawansowania kandydata może on uzyskać jeden z dwóch stopni instruktorskich:

Instruktor Inicjator – dotyczy osób nie posiadających czarnego pasa Krav Maga
Instruktor – dotyczy osób posiadających czarny pas Krav Maga

Kandydat na Instruktora rozpoczyna swoją ścieżkę w sekcji macierzystej. Wymagane jest, aby taka osoba regularnie uczęszczała na treningi Krav Maga, a także starała się uczestniczyć w stażach i obozach doszkalających, co pozwala posiąść szeroką wiedzę w zakresie technik Krav Maga, a także poznać sposoby nauczania od różnych Instruktorów SKMP. W momencie kiedy adept będzie miał opanowane umiejętności na poziomie zielonym programu technicznego EFKM, może przystąpić do kursu instruktorskiego. Przystąpienie do kursu poprzedzone jest akredytacją instruktora prowadzącego ośrodek macierzysty kandydata.
Kurs instruktorski trwa rok, podczas którego uczestnik, biorąc udział w szkoleniach, poznaje metodykę nauczania technik Krav Maga zawartych w programie technicznym. Ponadto osoba taka podejmuje współpracę ze swoim Instruktorem aktywnie uczestnicząc w prowadzeniu zajęć sekcji macierzystej.
Zwieńczeniem kursu jest tygodniowy obóz szkoleniowy, w trakcie którego zintensyfikowane są zajęcia instruktorsko-metodyczne oraz przeprowadzany jest egzamin praktyczny. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje uprawnienia instruktorskie stosowne do jego poziomu zaawansowania (posiadanego pasa) oraz akredytację do reprezentowania Stowarzyszenia Krav Maga Polska oraz Europejskiej Federacji Krav Maga w kolejnym sezonie. Tytuł Instruktora wymaga od jego posiadacza stałego rozwoju i dbania o swój poziom techniczny i etyczny. Instruktor musi aktywnie brać udział w życiu Stowarzyszenia i przyczyniać się do stałego rozwoju Krav Maga, co pozwala mu otrzymać akredytację na kolejny sezon Krav Maga. W celu zachowania najwyższej jakości prowadzonych zajęć Stowarzyszenie Krav Maga Polska stale nadzoruje działania swoich Instruktorów, a osoby nie spełniające stawianych instruktorom wymagań oraz łamiące zasady kodeksu moralnego SKMP tracą akredytację i możliwość reprezentowania naszego Stowarzyszenia.