Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Krav Maga Kids

Stowarzyszenie Krav Maga Polska od wielu lat z powodzeniem promuje filozofię Krav Maga wśród dorosłych i młodzieży. Naturalnym kierunkiem rozwoju naszego systemu jest włączenie w jego nauczanie także dzieci.
Stowarzyszenie Krav Maga Polska, we współpracy z Europejską Federacją Krav Maga, od kilku lat systematycznie buduje sekcje Krav Maga Kids pod nazwą „Zwinny Twardziel”. Ze względu na fakt, że
w przypadku dzieci niezwykle istotny jest aspekt wychowawczy, opracowany program treningowy przede wszystkim nastawiony jest na realizację następujących założeń:

  • Odciągnięcie dzieci od komputera i telewizora, poprzez wyrobienie zdrowych nawyków ruchowych zaproponowanych w formie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych opartych na szerokim wachlarzu sportów i sztuk walki skupionych w systemie KRAV MAGA.
  • Poprawa bezpieczeństwa, poprzez edukację w kierunku kształtowania bezpiecznych nawyków w odpowiedzi na zagrożenia przemocą wobec nieletnich ze strony rówieśników, osób starszych i dorosłych.
  • Wyrobienie poczucia własnej wartości i poszanowania innych bez względu na rasę, kolor skóry, wyznania religijne i poglądy polityczne – wychowanie w duchu tolerancji.
  • Zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży od alkoholu, papierosów i narkotyków – profilaktyka antynarkotykowa.
  • Nauczenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Nauczenie sposobów rozpoznawania i zapobiegania skutkom zagrożeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń spowodowanych przez ludzi lub siły natury.
  • Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego przez dodatkowe zajęcia ruchowe poprowadzone w atrakcyjnej formie rywalizacji w sportach walki, uzupełniające zajęcia wychowania fizycznego realizowane w podstawie programowej szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • Wyrobienie umiejętności współpracy w parach i zespole – grupie.

„Zwinny Twardziel” to treningi przeznaczone dla dzieci od 7 roku życia. Na treningach w naukę głównego systemu, jakim jest Krav Maga, wplatane są elementy innych sztuk walk takich jak Judo, JuJitsu, Aikido. Ponad to wpaja się dzieciom szacunek i tolerancję wobec innych, systematyczność, potrzebę samorozwoju, uczy dobrych nawyków i prawidłowego reagowania w sytuacjach różnego typu sytuacji i zagrożeń. Dzięki zajęciom Krav Maga Kids dzieci zyskują pewność siebie, sprawność fizyczną i intelektualną. Uczą się radzenia sobie ze stresem oraz pracować i działać w grupie. Zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie.
Program techniczny został tak zmodyfikowany, aby dzieci w prosty i przystępny sposób mogły opanować podstawy Krav Maga. Z programu usunięto elementy agresywnej samoobrony takie jak uderzenia w głowę, atak na oczy, czy uderzenia w krocze, a także walki sparingowe charakterystyczne dla programu przeznaczonego dla dorosłych.
Dziecko i rodzic mają możliwość wyraźnego obserwowania rozwoju ucznia. Kolejne stopnie (pasy i belki) w przystępny sposób ukazują poziom zaawansowania budując w dzieciach chęć rozwoju i pokonywania kolejnych barier. Każdy poziom weryfikowany jest egzaminem, po którym uczeń otrzymuje kolejne pasy i belki – od białego, przez żółty i pomarańczowy, po zielony. W momencie ukończenia 15 roku życia adept przechodzi do grupy treningowej dla młodzieży i dorosłych, w której zachowuje uzyskany dotychczas stopień i ma możliwość dalszego rozwoju poprzez realizowanie pełnego programu technicznego EFKM/SKMP.
Jak zawsze dajemy możliwość sprawdzenia się na naszych treningach. Pierwszy próbny trening dla Państwa pociechy jest darmowy. Zachęcamy do kontaktu z Instruktorami w naszych ośrodkach treningowych. Ich listę znajdą Państwo poniżej.

Poznań Droga Dębińska
Poznań Strzeszyn Grecki
Oborniki
Puławy
Częstochowa
Myszków
Łódź
Radom
Zgierz

W sprawach treningów dla dzieci mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z powyższymi sekcjami.

Koordynatorem programu Krav Maga Kids jest Prezes Stowarzyszenia Krav Maga Polska Włodzimierz Kopeć.
W przypadku pytań dotyczących programu lub chęci podjęcia współpracy zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail wlodek@kravmaga.org.pl lub telefonicznie +48 601 877 228.