Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Międzynarodowy Military Camp Krav Maga

OPIS

Militarny Obóz Krav Maga i Walki w Bliskim Kontakcie połączony z możliwością odbycia kursu podstawowego Instruktora Militarnego Krav Maga FEKM-RD (Instruktor Inicjator).

W trakcie obozu będzie realizowany militarny program techniczny Europejskiej Federacji Krav Maga – Richard Douieb oraz dodatkowo techniki interwencyjne walki i samoobrony w terenie zurbanizowanym. W ramach zajęć przećwiczymy obrony przed szantażami bronią palną oraz zagrożeniem / szantażem nożem, a także strzelania statyczne i sytuacyjne w trakcie interwencji lub walki bronią. W programie znajdą się również strzelania w kontakcie bezpośrednim z napastnikiem.

Wszytko to realizowane będzie na terenie jednego z najlepszych na Świecie ośrodków treningowych dla służb mundurowych – European Security Academy we Włościejewkach. Będziesz miał możliwość trenować w profesjonalnych obiektach strzeleckich, w tym sztucznym miasteczku „Mogadisz” zbudowanym specjalnie do tego typu szkoleń. W trakcie zajęć z bronią wykorzystywana będzie zarówno amunicja ostra jak i treningowa typu FX.

Obóz potrwa 5 dni. Każdego dnia odbędzie się w sumie 5 godzin treningów (w tym 10 godzin zajęć na strzelnicy). W cenie zapewniamy nocleg, wyżywienie i niezbędne wyposażenie strzeleckie (broń, kabury, ładownice oraz ochronniki wzroku i słuchu). Dla posiadaczy czarnego pasa Europejskiej Federacji Krav Maga obóz stanowi również kurs Instruktora Inicjatora, upoważniający do prowadzenia zajęć w resortach mundurowych.

TERMIN I LOKALIZACJA

08 – 13.05.2022

Poznań / Włościejewki

Obóz realizowany będzie na obiektach European Security Academy, ul. Włosciejewki 1, 63-130 Książ Wielkopolski.

Obóz rozpocznie się w niedzielę 08.05.2022 od godziny 16:00 i potrwa do piątku 13.05.2022 do godziny 15:00.

TEMATYKA I PROGRAM STAŻU

W trakcie obozu będzie realizowany militarny program techniczny Europejskiej Federacji Krav Maga – Richard Douieb oraz dodatkowo techniki interwencyjne walki i samoobrony w terenie zurbanizowanym. W ramach zajęć przećwiczymy obrony przed szantażami bronią palną oraz zagrożeniem / szantażem nożem, a także strzelania statyczne i sytuacyjne w trakcie interwencji lub walki bronią. W programie znajdą się również strzelania w kontakcie bezpośrednim z napastnikiem.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest ukończone 18 lat i brak przeciwwskazań do treningów.

Uzyskanie uprawnień Instruktorskich Europejskiej Federacji Krav Maga uwarunkowane jest przynależnością do FEKM-RD oraz posiadaniem tytułu mistrzowskiego (czarny pas).

Każdy uczestnik obozu musi posiadać:

  • typowe wyposażenie do treningu Krav Maga: ochraniacz krocza, ochraniacz szczęki,
  • rękawice bokserskie i opcjonalnie ochraniacze piszczeli i kolan,
  • spodnie bojówki (taktyczne) z możliwością założenia pasa i oporządzenia taktycznego.
  • ubranie i obuwie taktyczne (militarne) dostosowane do specyfiki zajęć,uwzględniające zmienne warunki pogodowe.

Duża część zajęć realizowana będzie na strzelnicach otwartych, budynkach, w autobusie i zadaniowych torach przeszkód.

Organizator zapewnia:

  • ochronniki wzroku i słuchu,
  • broń treningową oraz broń bojową w trakcie zajęć z wykorzystaniem środków ogniowych,
  • amunicję.
CENA KURSU

Koszt obozu wynosi 3550 PLN.

W cenie zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie strzeleckie (broń i amunicja do treningów oraz zawodów strzeleckich, kabury, ładownice, ochronniki słuchu i wzroku).
Zakwaterowanie odbędzie się w bazie hotelowej na terenie obiektu ESA we Włościejewkach i obejmuje 5 noclegów oraz pełne wyżywienie.

ZGŁOSZENIE I WPŁATY

Zgłoszenia udziału w stażu, potwierdzone wpłatą minimum 1000 zł na konto SKMP, należy dokonać do biura KRAV MAGA Polska w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@kravmaga.org.pl oraz na adres wlodek@kravmaga.org.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz  numer telefonu. Dopłaty do uzupełnienia wybranej opcji udziału można dokonać w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Wpłat należy dokonywać na dane:

Stowarzyszenie Krav Maga Polska
60-175 Poznań, ul. Nagietkowa 1
Nr konta: 69 1020 4027 0000 1802 0389 9069 (PKO BP oddz. V w Poznaniu)
Tytułem: „Obóz Militarny, Imię Nazwisko”

Ze względu na bezpieczeństwo i specyfikę prowadzonych zajęć liczba uczestników obozu jest ograniczona do 20. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą zaliczki.

KONTAKT

Biuro Stowarzyszenia Krav Maga Polska

tel. +48 534 989 686
e-mail: biuro@kravmaga.org.pl

Włodzimierz Kopeć

tel. +48 601 877 228
e-mail: wlodek@kravmaga.org.pl