Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona / Walki Wręcz

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona / Walki Wręcz.

Termin najbliższego kursu
10 listopada 2018 godzina 9:00

Miejsce:

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25-go Czerwca 66

Czas trwania kursu:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela). Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, czyli 4 weekendy.

Terminy zjazdów szkoleniowych:

10-11.10.2018
17 -18.11.2018
14-15.11.2018
01-02.12.2018

Koszt uczestnictwa:

Cały Kurs: 1250 zł – opłata jednorazowa lub dwie raty,
I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu

Promocja dla ćwiczących Krav Maga w SKMP – 900 zł

Informacje dotyczące wpłat:

Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
ul. Padewska 3/82, 26 – 600 Radom
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail: kravmaga@wp.pl

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona w języku polskim i angielskim.
Ukończenie kursu i posiadanie legitymacji instruktora jest punktowane przy naborze do Policji.
Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!