Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Oświadczenie w sprawie bezprawnego wykorzystywania wizerunku SKMP/FEKM

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczenie spóźnione, ale może raz na teraz, należy wyjaśnić stosunek Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska i Europejskiej Federacji KRAV MAGA do osób, które z własnej, ale przymuszonej woli opuściły nasze szeregi.

Nie ma zgody na tolerowanie publikacji wprowadzających celowo w błąd osoby interesujące się systemem KRAV MAGA w naszym kraju i poza jego granicami, zwłaszcza członków i osoby sympatyzujące ze Stowarzyszeniem KRAV MAGA Polska.

Kiedy fakty nie są publikowane z naszej strony – strony SKMP – rodzi się przestrzeń dla ludzi nieuczciwych, pozbawionych zasad, do niedomówień, półprawd i manipulacji, do zamieszczania nieszczerych oświadczeń przez ludzi, którzy przestali być naszymi członkami z powodu nieprzestrzegania kodeksu moralnego SKMP (kodeks moralny do wglądu na naszych stronach www.kravmaga.org.pl). Osoby te często będąc jeszcze w naszej organizacji działały hamująco na nasz rozwój. Osoby te dziś chcą budować swoją pozycję bazując na mediach społecznościowych (Facebook) w roli „pokrzywdzonych”, wręcz wyzyskiwanych wcześniej przez SKMP. Bardzo często, ci rzekomo pokrzywdzeni zostali usunięci bez niepotrzebnego rozgłosu (jak nam się wtedy wydawało) z grona członków SKMP, za nieprzestrzeganie wartości moralno-etycznych, a wręcz za wyłudzenia, działając na szkodę innych członków Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska.

Osoby te dziś w celu uzyskania korzyści materialnych często bezprawnie korzystają z dorobku intelektualnego SKMP i EFKM budowanego od dwudziestu lat na polskim rynku KRAV MAGA. Osoby te celowo wprowadzają swoich klientów w błąd używając nazw i programów nauczania opracowanych przez SKMP dla swoich członków. Programów, które stanowią intelektualną / twórczą własność SKMP, które jest jedynym podmiotem w naszym kraju uprawnionym przez Europejską Federację KRAV MAGA do wykorzystywania logo, programów i wizerunku tej największej organizacji KRAV MAGA na świecie. Szerzenie i tolerowanie takich praktyk w mediach działa na szkodę w rozwoju KRAV MAGA w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, brak jest akceptacji dla reklamowania swojego wizerunku przez partyzanckie firmy marką i dorobkiem niebędącym ich własnością.

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie trafiłeś do oszustów i naciągaczy podszywających się pod nasz szyld – Europejską Federację KRAV MAGA i Stowarzyszenie KRAV MAGA Polska – sprawdź! Wykaz aktualnie afiliowanych instruktorów oraz sekcji znajduje się na naszej stronie www.kravmaga.org.pl. Ten wykaz instruktorów gwarantuje najwyższe światowe standardy prezentowanych technik KRAV MAGA oraz przestrzeganie wartości moralno-etycznych. Osoby te co roku są weryfikowane w cyklu szkoleń i egzaminów.

Nic nie jest dane raz na zawsze i nic nie usprawiedliwia tych nieuczciwych ludzi, którzy nie spełniają dziś tych standardów, do podszywania się pod dorobek i wizerunek Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska i Europejskiej Federacji KRAV MAGA.

 

Prezes Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska (SKMP)
Włodzimierz KOPEĆ