Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

V. Otwarte Zawody Strzeleckie „OKO PREZESA 2024”

CEL ZAWODÓW
 • Popularyzacja sportów obronnych oraz kultury posługiwania się bronią palną wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska
 • Poprawa świadomości i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną
 • Integracja międzynarodowego środowiska sympatyków SKMP
 • Wyłonienie najlepszych strzelców w konkurencjach indywidualnych i najlepszego zespołu
TERMIN I LOKALIZACJA

14.04.2024

DW284 7, 24-120 (okolica Parchatki k/Puław)
Strzelnica Zimny Dół

godz. 10:00 – 15:00

Regulamin V. zawodów strzeleckich "OKO PREZESA 2024"

Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach:

 1. Konkurencja Pistolet wojskowy – Strzelanie na celność i skupienie
  Cel:
  tarcza wojskowa wz. 23 p
  Odległość: 25 m
  Postawa: stojąca; chwyt broni dowolny
  Ilość amunicji: 8 (3 strzały próbne i 5 strzałów ocenianych)
  Czas: 1 min na 3 strzały próbne, 2 min na 5 strzałów ocenianych
  Ocena: wygrywa zawodnik, który zmieści się w określonym czasie i uzyska największa ilość z sumowanych punktów z 5 strzałów ocenianych

   

 2. Konkurencja Karabinek Szturmowy – Strzelanie na celność i skupienie
  Cel: tarcza wojskowa wz. 23 p
  Odległość: 50 m lub 100m (decyzja organizatora w dniu zawodów)
  Postawa: leżąca z podpórką
  Cel: tarcza wojskowa wz. 23 p
  Ilość amunicji: 8 (3 strzały próbne i 5 strzałów ocenianych)
  Czas: 1 min na 3 strzały próbne, 3 min na 5 strzałów ocenianych
  Ocena: wygrywa zawodnik, który zmieści się w określonym czasie i uzyska największą ilość zsumowanych punktów z 5 strzałów ocenianych
 3. Konkurencja Pistolet wojskowy – dynamiczny 5×5
  Cel: tarcza specjalna IDPA (strefa ALFA)
  Odległość: 5 m
  Postawa: stojąca; chwyt broni dowolny (przed sygnałem broń w kaburze, ramiona złączone na głowie)
  Ilość amunicji: 10 szt.(5X5 z wymianą, dwa magazynki załadowane po 5 szt.)
  Ocena: wygrywa strzelec, który uzyska najkrótszy czas i uzyskał największą ilość trafień

   

 4. Konkurencja Pistolet wojskowy – dynamiczny 4×6
  Cel: tarcza specjalna 4 cele
  Odległość: 5 m
  Postawa: stojąca; chwyt broni dowolny (przed sygnałem broń w kaburze, ramiona złączone na głowie)
  Ilość amunicji: 10 szt.(4X6 z wymianą, dwa magazynki załadowane – pierwszy 4 szt., drugi 6 szt.)
  (pierwszy magazynek 2 x dublet z przeniesieniem na dwa cele – split w dublecie do 0.3 s, po wymianie magazynka po trzy strzały do dwóch celi)
  Ocena: wygrywa strzelec, który uzyska najkrótszy czas, uzyskał największą ilość trafień oraz pierwsze cztery strzały zostały zaliczone jako dublety (split do 0.3s)

W PRZYPADKU ZŁAMANIA / NARUSZENIA CHOĆBY JEDNEJ Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA „BLOS” UCZESTNIK KONKURENCJI PODLEGA NATYCHMIASTOWEJ DYSKWALIFIKACJI.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZATOR MOŻE USUNĄĆ UCZESTNIKA W KAŻDEJ CHWILI TRWANIA ZAWODÓW Z POWODU STWIERDZENIA PRZEZ ORGANIZATORA U UCZESTNIKA „ROZKOJARZENIA – NIEDYSPOZYCJI”.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zawody mają charakter otwarty – mogą w nich wziąć udział osoby niezrzeszone w SKMP. Broń i amunicję zabezpiecza organizator: Stowarzyszenie KRAV MAGA Polska (SKMP) i Military Training Team (MTT) – ZAWODOWIEC Włodzimierz Kopeć. Istnieje możliwość strzelania z własnej broni i własnej amunicji.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji indywidualnych przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów zawodów oraz dyplomy okolicznościowe.

Rywalizacja będzie oceniana w dwóch kategoriach grupowych:
Grupa 1 – „zawodowcy” – to osoby, które są instruktorami, pracują z bronią lub uprawiają sport strzelecki.

Grupa 2 – „amatorzy” – to osoby, które nie uprawiają sportu strzeleckiego i nie posiadają uprawnień instruktorskich, kontakt z bronią mają tylko rekreacyjny lub wymagający podtrzymania licencji w przypadku posiadaczy broni do celów sportowych.

W przypadku braku pewności osób niezdecydowanych co do wyboru grupy o przydziale, zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje organizator.

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Krav Maga Polska oraz Military Training Team – ZAWODOWIEC Włodzimierz Kopeć.

OPŁATY WPISOWE
Wpisowe przy zgłoszeniu do turnieju strzeleckiego
40 zł – od udziału w jednej konkurencji członkowie SKMP (udział we wszystkich czterech konkurencjach to 160 zł dla członków SKMP)
60 zł – niezrzeszeni za udział w jednej konkurencji (udział we wszystkich czterech konkurencjach to 240 zł – nie zrzeszeni w SKMP)
 
Opłata startowa za udział w konkurencjach zawodów strzeleckich płatna jest w dniu zawodów.
 
ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia udziału w zawodach strzeleckich można dokonać do biura Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@kravmaga.org.pl lub bezpośrednio u organizatora w dniu zawodów.

W zgłoszeniu do zawodów należy podać:

 • Imię Nazwisko
 • Przynależność do sekcji / klubu – ośrodka SKMP, w przypadku osób niezrzeszonych w SKMP należy wpisać miejscowość z dopiskiem „niestowarzyszony”
 • Należy podać numer i nazwę konkurencji, do której się zgłaszacie.
 •  
KONTAKT I INFORMACJE DODATKOWE

Biuro Stowarzyszenia Krav Maga Polska

tel. +48 534 989 686
e-mail: biuro@kravmaga.org.pl

Włodzimierz Kopeć

tel. +48 601 877 228
e-mail: wlodek@kravmaga.org.pl