Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

Kurs Instruktora Militarnej KRAV MAGA

Kurs Instruktora Militarnej KRAV MAGA według programu Europejskiej Federacji Krav Maga – Richard Douieb. Kurs przeznaczony wyłącznie dla osób zrzeszonych w FEKM/SKMP. Na zakończenie uczestnicy otrzymają uprawnienia Instruktora Militarnego (dotyczy posiadaczy minimum stopnia I Darga; szczegóły w opisie poniżej).

 

MIEJSCE I TERMINY

16-19.05.2019, Poznań

16.05.2019 [czwartek] – godz. 12:00 – 15:00 i 17:00 – 20:00
17.05.2019 [piątek] – godz. 10:00 – 14:00 i 16:30 – 18:30
18.05.2019 [sobota] – godz. 10:00 – 14:00 i 16:30 – 18:30
19.05.2019 [niedziela] – godz. 09:00 – 16:00

Szczegółowe informacje nt. szkolenia zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom.

TEMATYKA ZAJĘĆ
  • Techniki obezwładniania, transportowania
  • Techniki walki bronią, obrony przed próbą zaboru broni (pistolet / karabinek)
  • Kajdankowanie, sprawdzanie / przeszukanie
  • Techniki interwencji formacji mundurowych zależne od stopnia zagrożenia
  • Metodyka prowadzenia zajęć w formacjach mundurowych

W KURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO STUDENCI I INSTRUKTORZY ZRZESZENI W EUROPEJSKIEJ FEDERACJI KRAV MAGA R. D.
Osoby nie posiadające stopnia mistrzowskiego minimum I Darga mogą brać udział w kursie, ale bez nadania uprawnień Militarnego Instruktora KRAV MAGA EFKM-RD.
Osoby takie otrzymają certyfikat odbycia szkolenia bez uprawnień instruktorskich do nauczania.

PROWADZĄCY

Włodzimierz Kopeć II Darga – Prezes Stowarzyszenia Krav Maga Polska.

ORGANIZATOR

ZAWODOWIEC – Włodzimierz KOPEĆ
tel. +48 601 877 228
e-mail: wlodek@kravmaga.org.pl

KOSZT UDZIAŁU W STAŻU

OPCJA MINI:
Tylko szkolenie (udział w zajęciach bez zakwaterowania i wyżywienia), 4 dni szkoleniowe po 6 godzin zajęć

1710 zł

OPCJA MAX:
Udział w szkoleniu, zakwaterowanie w hotelu (4 noclegi), pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)

2560 zł

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenia udziału należy wysyłać na adres e-mail: wlodek@kravmaga.org.pl

W zgłoszeniu należy podać posiadany stopień KRAV MAGA, przynależność do klubu zrzeszonego w EFKM – RD.

W KURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO STUDENCI I INSTRUKTORZY ZRZESZENI W EUROPEJSKIEJ FEDERACJI KRAV MAGA R. D.
Osoby nie posiadające stopnia mistrzowskiego minimum 1 Darga, mogą brać udział w kursie ale bez nadania uprawnień Militarnego Instruktora KRAV MAGA EFKM-RD.
Otrzymają certyfikat odbycia szkolenia bez uprawnień instruktorskich do nauczania.

Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji hotelu, zgłoszenia w OPCJI MAX należy dokonywać wraz z przedpłatą minimum 400 zł do dnia 31.03.2019
Ponieważ ilość miejsc w hotelu jest ograniczona, o możliwości skorzystania z OPCJI MAX decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla osób, które planują przylot z innych krajów istnieje możliwość wykupienia dodatkowego noclegu w przeddzień lub po zakończeniu kursu.

DANE DO WPŁAT (tylko PLN):

ZAWODOWIEC – Włodzimierz KOPEĆ
ul. Droga Dębińska 10c/216, 61 – 555 Poznań
Bank PKO BP oddz. V w Poznaniu
Nr Konta 31 1020 4027 0000 1602 0438 7858
Tytułem: „Kurs Instruktor Militarnej KM + wybrana opcja (MAX lub MINI)”

Uwaga! Prosimy o przemyślane decyzje. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zwrot już wpłaconej kwoty może nie być możliwy.

INFORMACJE I KONTAKT

Włodzimierz Kopeć | tel.+48 601877228 | e-mail: wlodek@kravmaga.org.pl
Kacper Kopeć | tel.+48 669527886 | e-mail: kacper96pl@gmail.com