Stowarzyszenie Krav Maga PolskaWŁODZIMIERZ KOPEĆ PIOTR LIZAK

Oficjalny przedstawiciel Europejskiej Federacji Krav Maga Richard Douieb

II. Otwarte Zawody Strzeleckie Krav Maga (NOWY TERMIN)

CEL ZAWODÓW

Mamy dla Was nowy termin!

 • Popularyzacja sportów obronnych oraz kultury posługiwania się bronią palną wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska
 • Poprawa świadomości i bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną
 • Integracja międzynarodowego środowiska sympatyków SKMP
 • Wyłonienie najlepszych strzelców w konkurencjach indywidualnych i najlepszego zespołu
TERMIN I LOKALIZACJA

23.05.2021

Puławy
Dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce

Konkurencje i zasady

Zawody zostaną rozegrane w trzech konkurencjach:

 1. Konkurencja Pistolet wojskowy – Strzelanie na celność i skupienie
  Odległość: 25 m
  Postawa: stojąca; chwyt broni dowolny
  Cel: tarcza wojskowa wz. 23 p
  Ilość strzałów: 13 (3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych z wymianą magazynka 5/5)
  Czas: 2 min na 3 strzały próbne, 6 min na 10 strzałów ocenianych

 2. Konkurencja Pistolet wojskowy – dynamiczny
  Strzelanie dynamiczne ze zmianą postaw i pozycji strzeleckiej
  Odległość: 10 m / 15 m
  Postawa: stojąca i klęcząca; chwyt broni dowolnyCel: ilość (6) – (gongi metalowe  / po pery)
  Ilość amunicji: 10 szt. – dwa magazynki po 5 szt.

  Ocenie podlega czas wykonania zadania, ilość trafionych celów. Wygrywa osoba, która trafi największą liczbę celów w najkrótszym czasie. Od sygnału dźwiękowego, należy załadować do dwóch magazynków po 5 szt. amunicji, dopiąć magazynek i załadować broń, oddać pięć strzałów, wymienić magazynek i wykonać kolejne strzały do trafienia wszystkich celów lub końca amunicji. W trakcie należy zmienić pozycję i postawę strzelecką.

 3. Konkurencja Karabinek Szturmowy
  Strzelanie na celność i skupienie
  Odległość: 50 m lub 100m (zależnie od możliwości obiektu)
  Postawa: leżąca z podpórką
  Cel: tarcza wojskowa wz. 23 p
  Ilość strzałów: 13 (3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych z wymianą magazynka 5/5)
  Czas: 1 min na 3 strzały próbne, 4 min na 10 strzałów ocenianych
SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zawody mają charakter otwarty – mogą w nich wziąć udział osoby niezrzeszone w SKMP. Broń i amunicję zabezpiecza organizator: Stowarzyszenie KRAV MAGA Polska (SKMP) i Military Training Team (MTT) – ZAWODOWIEC Włodzimierz Kopeć. Istnieje możliwość strzelania z własnej broni i własnej amunicji.

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji indywidualnych przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów zawodów oraz dyplomy okolicznościowe. Zwycięscy zostaną wyłonieni w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.
Klasyfikację zespołową wyłoni się na podstawie trzech najlepszych wyników indywidualnych w trzech konkurencjach, trzech osób z każdego zgłoszonego klubu / sekcji – ośrodka SKMP. Dla zwycięskiego zespołu również przewidziana jest nagroda od organizatorów i sponsorów II. Otwartych Zawodów Strzeleckich KRAV MAGA – Puławy 2021 „OKO PREZESA II”.

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Krav Maga Polska oraz Military Training Team – ZAWODOWIEC Włodzimierz Kopeć.

OPŁATY WPISOWE
W kategorii PW – pistolet wojskowy, celność skupienie
30 zł – członkowie SKMP
40 zł – niezrzeszeni w SKMP
 
W kategorii PW – pistolet wojskowy dynamiczny
30 zł – członkowie SKMP
40 zł – niezrzeszeni w SKMP

W kategorii KS – karabinek szturmowy
40 zł – członkowie SKMP
50 zł – niezrzeszeni w SKMP
ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia udziału w zawodach strzeleckich należy dokonać do biura Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@kravmaga.org.pl.
Osoby, które dokonały już wpłat przy okazji poprzedniego terminu i zdecydowały o pozostawieniu zaliczki na poczet nowego terminu zostały automatycznie wpisane na listę uczestników.

W zgłoszeniu do zawodów należy podać:

 • Imię Nazwisko
 • Przynależność do sekcji / klubu – ośrodka SKMP, w przypadku osób niezrzeszonych w SKMP należy wpisać miejscowość z dopiskiem „niestowarzyszony”
 • Należy podać numer i nazwę konkurencji, do której się zgłaszacie:
  • 1PW celność / skupienie
  • 2PW celność / dynamika
  • 3KS

Każde zgłoszenie musi być potwierdzone wpłatą startową – wpisową do danej konkurencji. Wysokość wpłaty zależna jest od ilości konkurencji i przynależności lub nie do SKMP.

WPŁATY

Wpłat należy dokonywać na dane:

Stowarzyszenie KRAV MAGA – Polska
60-175 Poznań, ul. Nagietkowa 1
Nr konta: 69 1020 4027 0000 1802 0389 9069
Tytułem: „Imię Nazwisko – ZAWODY STRZELECKIE KM”

KONTAKT I INFORMACJE DODATKOWE

Biuro Stowarzyszenia Krav Maga Polska

tel.       +48 534 989 686
e-mail. biuro@kravmaga.org.pl

Włodzimierz Kopeć

tel.       +48 601 877 228
e-mail. wlodek@kravmaga.org.pl